Faydalı Telefonlar

İl Kliniği Gialos  2246071290

İl Kliniği Horio 2246071316

Eczane (Gianis) 2246071888

Eczane (Katerina)2246072050

Diş kliniği (Vasilis) 2246072050

Diş kliniği ( Hambos) 2246071272

Polis 2246071111

Belediye Binası 2246072444

Liman 2246071205

Gümrük 2246071249

Posthane  2246071315

Telefon Dairesi 2246071212

Elektrik Dairesi 2246071338

Vatandaşlar Hizmet Merkezi 2246072569

Banka Etniki 2246072294

Banka Alpha 2246071122