haber

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει προμήθεια συσσωρευτών U.P.S για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας μας. Για την κάλυψη της δαπάνης της έχει εκδοθεί It appears you don’t have a

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας μας.. It appears you don’t have a PDF plugin for this browser.No

haber

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια χρωμάτων – υλικών χρωματισμού και συναφών ειδών για συντηρήσεις – επισκευές δημοτικών κτιρίων, οδών, πεζοδρομίων και λοιπών It appears you don’t have

Προμήθεια

«Προμήθεια Αρχιερατικής ξύλινης ράβδου»

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια μιας αρχιερατικής ξύλινης ράβδου, ενδεικτικού προϋπολογισμού 850,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24%. It appears you don’t have a PDF plugin for

haber

«Προμήθεια διαφόρων ειδών για την περισυλλογή των απορριμμάτων»

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια διαφόρων ειδών για την περισυλλογή των απορριμμάτων, με σκοπό να καλυφθούν οι ανάγκες για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών καθαριότητας και περιβάλλοντος

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ» ΧΩΡΙΟ-ΣΤΑΥΡΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΥΜΗΣ ΜΕ Α.Μ 01/2018

. Ο Δήμος Σύμης προκηρύσσει διαγωνισμό με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση άρθρο 32.2γ του Ν 4412/2016 μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ) για την ανάθεση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

«Προμήθεια νωπού κρέατος αρνιού».Ο Δήμαρχος Σύμης έχοντας υπόψη: It appears you don’t have a PDF plugin for this browser.No biggie… you can click here to download the PDF file. Αν

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

«Προμήθεια χρωμάτων – υλικών χρωματισμού και συναφών ειδών», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από το Δήμαρχο.Ο Δήμαρχος Σύμης έχοντας υπόψη: It appears you don’t have a PDF plugin for

haber

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

«Προμήθεια διαφόρων ειδών για την πραγματοποίηση δεξίωσης κατά την επέτειο της 7ης Μαρτίου 2017». (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από το Δήμαρχο). It appears you don’t have a PDF

haber

Συντήρηση και επισκευή των μεταφορικών μέσων του Δήμου Σύμης

Ο Δήμαρχος Σύμης έχοντας υπόψη: 1. Το Άρθρο 209 του Ν.3463/06 (Φ.Ε.Κ. 114/Α΄/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 2. Το Ν. 3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη). 3. Τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης