ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                    Σύμη, 10-10-2019 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Σύμη, 7-10-2019 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                                    Αριθμ. Πρωτ. 2733 ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ (22460360422) FAX (22460) 71344 -71386 Προς: Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σύμης Ενταύθα ΚΟΙΝ: Δήμαρχο Σύμης κ. Ελευθέριο Παπακαλοδούκα   Σύμφωνα

Αρ. Απόφασ«Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΟΡΙΣΜΟΎ εντεταλμενου δημ. συμβουλου κουμεντακος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Σύμη, 13-09-2019 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                           Αριθμ. Πρωτ.: 2501 ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ                                                                                          ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 22463-60410                                                            Προς