logo-dhmou-simis
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Σύμη, 27-09-2018
Αριθμ. Πρωτ.: 3322
  • (22463-60410)

FAX (22460) 71344 -71386

Προς:

Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σύμης
Ενταύθα

Παρακαλείστε όπως την 01η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30π.μ. να προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα σε τακτική συνεδρίαση με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) οι οποίες αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133).

  1. Κατάρτιση και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του σχεδίου προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών του Δήμου Σύμης οικονομικού έτους 2019 (άρθρο 72, παρ. α’ του Ν. 3852/2010).
  2. Διευκρινήσεις για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό στο ΕΣΗΔΗΣ με αριθμό 77005 για την κατασκευή του έργου: «Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Σύμης» Δήμου Σύμης» με Α.Μ. 16/2017.

                                                                                                           

                                                                                                             Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                                                                 Παπακαλοδούκας  Ελευθέριος