logo-dhmou-simis
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
Σύμη, 16-04-2018
Αριθμ. Πρωτ.: 1470
  • (22463-60410)

FAX (22460) 71344 -71386

Προς:  Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σύμης
Ενταύθα
Παρακαλείστε όπως την  20η  του  μηνός Απριλίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα  10:30π.μ., να προσέλθετε  στο δημοτικό κατάστημα σε τακτική συνεδρίαση με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 105.700,34€ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για την κατασκευή του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών από θεομηνίες σε διάφορους δρομίσκους της άνω και κάτω πόλης της νήσου Σύμης (χρηματοδότηση από Π.Δ.Ε. – Σ.Α.Ε. 055)».
  2. Έγκριση μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας και επιλογή κριτηρίου ανάθεσης του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών από θεομηνίες σε διάφορους δρομίσκους της άνω και κάτω πόλης της νήσου Σύμης (χρηματοδότηση από Π.Δ.Ε. – Σ.Α.Ε. 055)».
  3. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού που αφορά την αποσφράγιση προσφορών για την προμήθεια ανταλλακτικών και παροχή υπηρεσιών για την επισκευή – συντήρηση των μεταφορικών μέσων του Δήμου Σύμης (προσωρινός ανάδοχος).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παπακαλοδούκας Ελευθέριος