Χρήσιμα τηλέφωνα

Αγροτικό Ιατρείο Γιαλού  2246071290

Αγροτικό Ιατρείο Χωριού 2246071316

Φαρμακείο (Γιάννης) 2246071888

Φαρμακείο (Κατερίνα) 2246072050

Οδοντιατρείο (Βασιλής) 2246072050

Οδοντιατρείο (Χάμπος)  2246071272

Αστυνομία 2246071111

Δημαρχείο 2246072444

Λιμεναρχείο 2246071205

Τελωνείο 2246071249

Ταχυδρομείο 2246071315

Ο.Τ.Ε 2246071212

Δ.Ε.Η 2246071338

Κ.Ε.Π 2246072569

Εθνική Τράπεζα 2246072294

Τράπεζα Alpha 2246071122