Πρόσκληση Συνεδρίασης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                      Σύμη, 23.06.2020 Β’  ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ       

INVITATION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΕΠ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ                                                       

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Σύμη, 18/06/2020 ΣΧΟΛΙΚΗ

INVITATION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ

 Σύμη, 12-06-2020                                                        

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                  Σύμη,11/06/2020 Α’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                                   Αριθ. Πρωτ.: 12 ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ    Προς: Μέλη της Σχολικής Επιτροπής   Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σύμης.   Πρόσκληση σε συνεδρίαση Σας

Πρόσκληση τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         

Έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμη, 05-06-2020 Αριθμ Πρωτ.: 1721 ( (22460360-410) FAX (22460) 71344 -71386