Πρόσκληση τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         

Έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμη, 05-06-2020 Αριθμ Πρωτ.: 1721 ( (22460360-410) FAX (22460) 71344 -71386                                       

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ   ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ                                                                                                                           

Πρόσκληση δια περιφοράς συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         

Ορθή επανάληψη πρόσκλησης Οικονομικής Επιτροπής

                                                           

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΕ ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (ΤΥΠΟΥ PADEL)

01Τεχνική έκθεση+εξωφ 02 Πίνακας Προϋπολογισμού 03 προμέτρηση 04 Τιμολόγιο Μελέτης 05 Ανάλυση Τιμών 06 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΕΠ 07 Γενικοί Όροι 08 Λεπτομέρειες Κατασκευής 09 ΕΣΥ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τ.Ε.Υ.Δ. Γήπεδο Αντισφαίρισης

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΕ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ με Α.Μ. 13/2020.

01 Τεχνική έκθεση 02 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 03 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 04 ΤΙΜΟΛ ΜΕΛΕΤΗΣ 05 ΑΝΑΛ ΤΙΜΩΝ 06 ΕΣΥ 07 ΩΥΨΑΩΗΠ-ΚΚΙ_ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 08 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦ 13_2020 09 Τ.Ε.Υ.Δ. IΩΑΝΝΙΔΕΙΟ Σ-01 signed Σ-02 signed

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

4. ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-1