ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΕΠ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Σύμη,26-06-2019 Αριθμ. Πρωτ. : 10 Πληροφορίες : Μεγαλούδη Ευαγγελία Τηλ.: 22463-60422 FAX (22460) 71344 -71386 Προς: Μέλη Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Παρακαλείστε όπως

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΑΝΑΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΥΤΑ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          ΣΥΜΗ,  26-6-2019 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                               Αριθ. Πρωτ.: 1772 ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ ΤΗΛ. 22460 – 72444                                                                                                       Προς: Στεφάνου Στέφανο         (Σύμη, τηλ. 22460-70229)   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Σύμη, 14-6-2019 ΝΟΜΟΣ  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                          Αριθ. Πρωτ. 1683  ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ ΤΗΛ.: 2246360422 FAX (22460) 71344 -71386 Προς: Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σύμης                                                                                                              

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Σύμη, 14-06-2019 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                           Αριθμ. Πρωτ.: 1678 ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ                                                                                          ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 22463-60410                                                            Προς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     ΣΥΜΗ,  10-6-2019 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                         Αριθ. Πρωτ.: 1631 ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ ΤΗΛ. 22460 – 72444                                                                                                                     ΠΡΟΣ:                                                                                  ΑΓ. & ΙΩΑΝ. Αντωνιάδη Ο.Ε.                                                                                   (Σύμη, τηλ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Σύμη, 6-6-2019 ΝΟΜΟΣ  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                 Αριθμ. Πρωτ. 1609      ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ      (22460360422) FAX (22460) 71344 -71386 Προς: Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σύμης                                                                                           

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ                                                                                                   Σύμη, 16-05-2019 (22460360422)                                                                                                    Αριθμ Πρωτ. 1422 FAX (22460) 71344 -71386 Προς: Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σύμης Παρακαλείστε όπως την 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ