EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Σύμη,13 -05-2019

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                                            Αριθμ. Πρωτ.:  1353

ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:  22463-60410                                                                   Προς:

 Φαξ:  (22460) 71344 -71386                                                            Mέλη Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Σύμης

Ενταύθα

 

Παρακαλείστε όπως την 17η του μήνα  Μαΐου του έτους 2019 ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 10:30 να προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα σε τακτική συνεδρίαση με το ακόλουθο θέμα ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), το οποίο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-7-2018 τεύχος Α’).

  1. Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού πλειοδοσίας για την εκποίηση δυο ακίνητων στο Δήμο Βούλας ιδιοκτησίας Δήμου Σύμης
  2. Απόφαση ΟΕ περί α) Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τα οχήματα και μηχανήματα των υπηρεσιών του Δήμου Σύμης, β) την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και γ) τον καθορισμό των όρων της διακήρυξης
  3. Απόφαση ΟΕ περί α) Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης διαγωνισμού, β) την κατακύρωση του διαγωνισμού στην εταιρεία MERCENDES BENZ ΕΛΛΑΣ

                                                                                                        Ο  Πρόεδρος

                                                                                          της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                           Ελευθέριος Παπακαλοδούκας