ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     Σύμη, 9-10-2019

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                                         Αριθμ. Πρωτ.: 2761

ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο: 22463-60410                                                            Προς

Φαξ: (22460) 71344 -71386                                                Mέλη Οικονομικής   Επιτροπής                                                                                                                                                                                            Δήμου Σύμης

Ενταύθα

 

 

Σας καλούμε να προσέλθετε την 14η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30π.μ. σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων  στο δημοτικό κατάστημα Δήμου Σύμης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133) για λήψη απόφασης  των θεμάτων που ακολουθούν

 

  1. Σύνταξη Σχεδίου προϋπολογισμού Δήμου Σύμης οικονομικού έτους 2020 .
  2. Έγκριση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Σύμης οικονομικού έτους 2019 .

 

                                                                                                       Ο Πρόεδρος

της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                         Παπακαλοδούκας Ελευθέριος