ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ                                                                                                                                                                     Σύμη,  23-06-2020                              

ΔΗΜΟΥ  ΣΥΜΗΣ                                                                                                                                                                                                                Αριθμ. Πρωτ.: 7

ΤΗΛ. 22463 60410                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                              Προς:

                                                                                                                                                                                            Μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

 

 

 

 

                                                                                                                                    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

 

 

Σας καλούμε  όπως την 29 του μηνός  Ιουνίου 2020  ημέρα  Δευτέρα και ώρα 10:00  προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα  με το  άρθρο 50 του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167/30.09.1985 Τεύχος Α’  ) , το αρ. 67 του Ν. 3852/2010 και  το άρθρο 74 του Ν.4555/2018  με θέμα ημερήσιας διάταξης

 

  1. Κατανομή β΄ Δόσης για το έτος 2020 ποσού 9 186,20 ευρώ στην  Α’ Βάθμια και Β’ Βάθμια Σχολική  Επιτροπή   του  Δήμου Σύμης.

 

                   Ο Πρόεδρος

 

 

     Βασίλειος Τσαβαρής