ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Β΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ

Τηλέφωνο: 22463-60422

Σύμη, 3-7-2019
Αριθμ. Πρωτ.: 24

Προς: Μέλη της Σχολικής Επιτροπής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σύμης

 

Πρόσκληση σε συνεδρίαση

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σύμης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δήμο Σύμης, στις 8/06/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του ακόλουθου θέματος της ημερήσιας διάταξης :

  1. Aποδοχή κατανομής ποσού 3.607,81€ που αφορά την B’ δόση έτους 2019, της Δημοτικής Επιτροπή Παιδείας.

Ο Πρόεδρος

ΠΑΡΑΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ