ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Σύμη, 7-10-2019

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                                    Αριθμ. Πρωτ. 2733

ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ

(22460360422)

FAX (22460) 71344 -71386 Προς: Δημοτικούς Συμβούλους

Δήμου Σύμης Ενταύθα

ΚΟΙΝ: Δήμαρχο Σύμης

κ. Ελευθέριο Παπακαλοδούκα

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/7-6-2010 όπως  αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 παρ 5 του Ν.4555/2018, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σύμης, σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση, που θα γίνει στις 8-10-2019 ημέρα Τρίτη  και ώρα 19:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

  1.   Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της παρούσας συνεδρίασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/7-6-2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 παρ. 5 του Ν.4555/2018.
  2.  Λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση πιθανών επικείμενων ροών προσφύγων και  μεταναστών .

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω της εκρηκτικής κατάστασης που δημιουργείται από την άφιξη μεγάλου αριθμού προσφύγων και  μεταναστών στο νησί και δεδομένης της  επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών για άμεση λήψη μέτρων για την προστασία τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΣΕΒΑΣΤΗ ΛΟΥΠΗ