ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Πειραιά (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας αρθρ. 825 ΚΠολΔ) θα εκδικασθεί την Πέμπτη 05-12-2019 και ώρα 9ː30 (ακροατήριο γ΄ ορόφου, αίθουσα 310) με αριθμό πινακίου 22 η από 18-06-2019 (Γεν. Αρ. Καταθ. 617/2019, Ειδ. Αρ. Καταθ. 143/2019) αίτηση της Ιεράς Μονής Ταξιάρχου Μιχαήλ του Πανορμίτου, Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στον Πανορμίτη Σύμης Δωδεκανήσου, με την οποία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 3 του Ν. 4182/2013, επί του κληροδοτήματος της διαθέτιδας Ευαγγελίας Χαραλαμποπούλου ζητείταιː

1) Να βεβαιωθεί με απόφαση ότι η θέληση της ανωτέρω διαθέτιδας για οικονομική ενίσχυση της Ι. Μονής μας δια της καταλειπόμενης ακίνητης περιουσίας με τον όρο του αναπαλλοτρίωτου δεν δύναται να πραγματοποιηθεί

2) Να βεβαιωθεί ότι η αληθής βούληση της διαθέτιδας δύναται να πραγματοποιηθεί πληρέστερα και επωφελέστερα και  δίχως να αλλοιώνεται η πραγματική βούλησή της με την εκποίηση του ανήκοντος στην Ι. Μονή μεριδίου 75% επί των δύο κληρονομιαίων ακινήτων μέσω δημόσιου εκούσιου πλειστηριασμού που θα διενεργηθεί κατά τις νόμιμες διαδικασίες, ήτοι α. μιας παλαιάς τριώροφης οικοδομής, κείμενης στη κτηματική περιφέρεια του Δήμου Πειραιά, κατά τη θέση «Περαϊκή χερσόνησος» και επί της συμβολής των οδών Μαρίας Χατζηκυριακού αριθμ. 94 και Σαλαμινομάχων και β. μιας αυτοτελούς και ανεξάρτητης οριζόντιας ιδιοκτησίας, μια πολυκατοικίας, που βρίσκεται στη θέση «Μουνυχία» της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Πειραιά επί της οδού Βούλγαρη αριθμ. 167 και η κατάθεση του προϊόντος του πλειστηριασμού σε ειδικό λογαριασμό που θα αποτελέσει το «Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοσίας Ευαγγελίας Χαραλαμποπούλου», το οποίο θα διαχειρίζεται η Εφορία της Ι. Μονής μας κατά τον επωφελέστερο τρόπο αξιοποίησης της περιουσίας προς εκπλήρωση των σκοπών που έταξε η διαθέτιδα,

3) Το «Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοσίας Ευαγγελίας Χαραλαμποπούλου», θα διατεθεί έπειτα από την αφαίρεση των εξόδων εκποίησης των υπό κρίση κληρονομιαίων ακινήτων και έπειτα από απόφαση της Εφορίας της Ι. Μονής στο Δήμο Σύμης και σε άπορες οικογένειες και νέους που χρήζουν οικονομικής βοήθειας κατά τα αναλογούντα ποσοστά, όπως αυτά ορίζονται στη διαθήκη της θανούσας.

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Σύμης και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σύμης από σήμερα μέχρι την 04-12-2019 (παραμονή της παραπάνω δικασίμου) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 4 του Ν. 4182/2013.

                                                               Ο Δήμαρχος Σύμης

You might also like

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σύμη, 12-07-2018 Αριθμ. Πρωτ.: 2586 FAX (22460) 71344 -71386 Προς:  Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σύμης Ενταύθα Παρακαλείστε όπως την 16η του μήνα Ιουλίου του έτους

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α’ βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σύμης

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  Α΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ Πληροφορίες: Μεγαλούδη Ευαγγελία Τηλέφωνο: 22463-60422 Φαξ: (22460) 71344 -71386 Σύμη, 07-09-2018 Αριθμ. Πρωτ.: 38   Προς:  Μέλη της Σχολικής Επιτροπής της  Α’ βάθμιας  Eκπαίδευσης  Δήμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμη,16-09-2016 Αριθμ. Πρωτ. : 4034 FAX (22460) 71344 -71386 Προς: Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Σύμης ΕνταύθαΚΟΙΝ: Δήμαρχο Σύμης κ. Ελευθέριο Παπακαλοδούκα Παρακαλείστε όπως την  20η  του  μηνός  Σεπτεμβρίου του έτους 2016