ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ   ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ                                                                                                                           

Πρόσκληση δια περιφοράς συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         

Ορθή επανάληψη πρόσκλησης Οικονομικής Επιτροπής

                                                           

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΕ ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (ΤΥΠΟΥ PADEL)

01Τεχνική έκθεση+εξωφ 02 Πίνακας Προϋπολογισμού 03 προμέτρηση 04 Τιμολόγιο Μελέτης 05 Ανάλυση Τιμών 06 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΕΠ 07 Γενικοί Όροι 08 Λεπτομέρειες Κατασκευής 09 ΕΣΥ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τ.Ε.Υ.Δ. Γήπεδο Αντισφαίρισης

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΕ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ με Α.Μ. 13/2020.

01 Τεχνική έκθεση 02 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 03 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 04 ΤΙΜΟΛ ΜΕΛΕΤΗΣ 05 ΑΝΑΛ ΤΙΜΩΝ 06 ΕΣΥ 07 ΩΥΨΑΩΗΠ-ΚΚΙ_ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 08 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦ 13_2020 09 Τ.Ε.Υ.Δ. IΩΑΝΝΙΔΕΙΟ Σ-01 signed Σ-02 signed

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

4. ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-1

Πρόσκληση έκτακτης κατεπείγουσας συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σύμη,22-05-2020 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 1545 ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 22463-60410 Προς Φαξ: (22460) 71344 -71386 Mέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σύμης Ενταύθα Σας καλούμε να αποφασίσετε