ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ Σύμη, 03-07-2020 Αριθμ Πρωτ. 2071 ( (22460360422) FAX (22460) 71344 -71386 Προς: Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σύμης ΚΟΙΝ: Δήμαρχο Σύμης κ. Ελευθέριο Παπακαλοδούκα Σύμφωνα με τις διατάξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

4. ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-1

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

6. ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ (Ω9ΩΨΩΗΠ-ΟΥ9)

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΔΙΑΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΣΕΚΤΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠ’ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΤΗΝ ΜΕΡΙΚΗ Ή ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Ή ΙΔΙΩΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ

Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης της από 24/06/2020 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                      Σύμη, 23.06.2020 Β’  ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ