Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΕ ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (ΤΥΠΟΥ PADEL)

01Τεχνική έκθεση+εξωφ 02 Πίνακας Προϋπολογισμού 03 προμέτρηση 04 Τιμολόγιο Μελέτης 05 Ανάλυση Τιμών 06 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΕΠ 07 Γενικοί Όροι 08 Λεπτομέρειες Κατασκευής 09 ΕΣΥ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τ.Ε.Υ.Δ. Γήπεδο Αντισφαίρισης

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΕ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ με Α.Μ. 13/2020.

01 Τεχνική έκθεση 02 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 03 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 04 ΤΙΜΟΛ ΜΕΛΕΤΗΣ 05 ΑΝΑΛ ΤΙΜΩΝ 06 ΕΣΥ 07 ΩΥΨΑΩΗΠ-ΚΚΙ_ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 08 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦ 13_2020 09 Τ.Ε.Υ.Δ. IΩΑΝΝΙΔΕΙΟ Σ-01 signed Σ-02 signed

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

4. ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-1

Πρόσκληση έκτακτης κατεπείγουσας συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΕΠ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Σύμη, 26-05-2020 ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 7 ΤΗΛ. 22463 60410 Προς: Μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Σας καλούμε όπως την 01 του μηνός Ιουνίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σύμη,22-05-2020 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 1545 ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 22463-60410 Προς Φαξ: (22460) 71344 -71386 Mέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σύμης Ενταύθα Σας καλούμε να αποφασίσετε

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ

Σύμη, 14-05-2020 Αριθμ Πρωτ.1442 ( (22460360422) FAX (22460) 71344 -71386 Προς: Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σύμης Ενταύθα ΚΟΙΝ: Δήμαρχο Σύμης κ. Ελευθέριο Παπακαλοδούκα Σας καλούμε να αποφασίσετε σε έκτακτη συνεδρίαση στις