ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ Σύμη, 5-12-2019 Αριθμ Πρωτ.3351 ( (22460360422) FAX (22460) 71344 -71386 Προς: Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σύμης Ενταύθα ΚΟΙΝ: Δήμαρχο Σύμης κ. Ελευθέριο Παπακαλοδούκα Σύμφωνα με

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Σύμη, 4-12-2019 ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 13 ΤΗΛ. 22463 60422 Προς: Μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Παρακαλείστε όπως την 10η του μήνα Δεκεμβρίου 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                        Σύμη, 22-11-2019 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ