16-1. 2018 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ

logo-dhmou-simis
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
Σύμη, 12-01-2018
Αριθμ. Πρωτ. : 179
 • (22463-60422)

FAX (22460) 71344 -71386

Προς: Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σύμης
ΕνταύθαΚΟΙΝ: Δήμαρχο Σύμης
κ. Ελευθέριο Παπακαλοδούκα
Παρακαλείστε όπως την  16η  του  μηνός   Ιανουαρίου του έτους 2018 ημέρα  Τρίτη και ώρα  18:00 να προσέλθετε  στο δημοτικό κατάστημα σε τακτική συνεδρίαση με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Ορισμός μελών στις διάφορες επιτροπές που προβλέπονται από τις διατάξεις Νόμων για το οικονομικό έτος
 2. Ορισμός μελών στην Συμβιβαστική Επιτροπή Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (Ν. 1080/1980 άρθρο 32).
 3. Ορισμός μελών στην Επιτροπή παρ 1. του ΠΔ 270/81 “Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενεργείας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων”.
 4. Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή για τη συγκρότηση επιτροπής για το χαρακτηρισμό των χώρων της νήσου Σύμης, ως πολυσύχναστων (ΠΔ 23/2000 ΦΕΚ 18Α)
 5. Έγκριση προϋπολογισμού τoυ κοινωφελούς Ιδρύματος «ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΤΖΗΣ» οικονομικού έτους 2017.
 6. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Συντήρηση -επισκευή εγκαταστάσεων ΧΥΤΑ» με Α.Μ. 12/2016
 7. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Συντηρήσεις- επισκευές σχολικών κτιρίων» με Α.Μ. 1/2017.
 8. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Κατασκευή δικτύου υδροσυλλογής όμβριων υδάτων» με Α.Μ. 5/2017.
 9. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής υπηρεσίας: «Επισκευή και συντήρηση φωτοτυπικού μηχανήματος του Δήμου Σύμης»
 10. Έγκριση διαδικασίας θεσμοθέτησης οδού και έγκριση παρατάσεων για τις μελέτες:

α)Βελτίωση γεωμετρικών χαρακτηριστικών οδού από Ι.Μιχαήλη έως Παναγία Καθολική και

β) Οδοποιία προς μονύδριο Αγ. Αιμιλιανού.

 1. Γνωμοδότηση σχετικά με ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου που αφορά δημοσιοποίηση χωρίς διαβούλευσης φακέλου του έργου: Τροποποίηση της με αριθμ. 18762/15-3-2016 Απόφασης του Γ.Γ. της Α.Δ.Α. περί Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο Ε.Ε.Λ. Εγκατάσταση  και Επεξεργασία  Διάθεσης Λυμάτων στην περιοχή Αιγιαλός Δήμου Σύμης, Νήσου Σύμης, ΠΕ Ρόδου, Περιφέρειας  Νοτίου Αιγαίου για λογαριασμό της ΔΕΥΑ Σύμης .
 2. Γνωμοδότηση σχετικά με ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου (κατόπιν της υπ’ αρ 33/17 (ΑΔΑ: ΩΥ307ΛΞ-ΔΣΧ) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου περί μεταβίβασης αρμοδιότητας περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση της διαβιβασθείσας στην Επιτροπή Περιβάλλοντος με το β) σχετικό ΜελέτηςΠεριβαλλοντικών Επιπτώσεων  του έργου: «ΥφιστάμενοΚέντρο εκπομπής με κωδική ονομασία ΒΙΓΛΑ ΣΥΜΗΣ   Νήσου Σύμης, ΠΕ Ρόδου, Περιφέρειας  Νοτίου Αιγαίου της εταιρείας DIGEA -Ψηφιακός Πάροχος Α.Ε
 3. Προέγκριση δαπάνης για τη διοργάνωση τριημέρου εκδηλώσεων Τσικνοπέμπτης, Απόκρεω και Καθαράς Δευτέρας .

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Τσαβαρής Nικ. Μιχαήλ

You might also like

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Σύμης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Σύμη, 24-05-2018 Αριθμ. Πρωτ. : 4 Πληροφορίες : Μεγαλούδη Ευαγγελία Τηλ.: 22463-60422 FAX (22460) 71344 -71386 Προς: Μέλη Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Παρακαλείστε

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σύμη, 16-07-2018 Αριθμ. Πρωτ.: 2600 FAX (22460) 71344 -71386 Προς:  Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σύμης Ενταύθα Παρακαλείστε όπως την 20η του μήνα Ιουλίου του έτους

νεα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για την επισκευή εγκαταστάσεων του Δημοτικού φωτισμού σχετικά με την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Σύμης 2018» It appears you don’t