16-1. 2018 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ

logo-dhmou-simis
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
Σύμη, 12-01-2018
Αριθμ. Πρωτ. : 179
 • (22463-60422)

FAX (22460) 71344 -71386

Προς: Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σύμης
ΕνταύθαΚΟΙΝ: Δήμαρχο Σύμης
κ. Ελευθέριο Παπακαλοδούκα
Παρακαλείστε όπως την  16η  του  μηνός   Ιανουαρίου του έτους 2018 ημέρα  Τρίτη και ώρα  18:00 να προσέλθετε  στο δημοτικό κατάστημα σε τακτική συνεδρίαση με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Ορισμός μελών στις διάφορες επιτροπές που προβλέπονται από τις διατάξεις Νόμων για το οικονομικό έτος
 2. Ορισμός μελών στην Συμβιβαστική Επιτροπή Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (Ν. 1080/1980 άρθρο 32).
 3. Ορισμός μελών στην Επιτροπή παρ 1. του ΠΔ 270/81 “Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενεργείας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων”.
 4. Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή για τη συγκρότηση επιτροπής για το χαρακτηρισμό των χώρων της νήσου Σύμης, ως πολυσύχναστων (ΠΔ 23/2000 ΦΕΚ 18Α)
 5. Έγκριση προϋπολογισμού τoυ κοινωφελούς Ιδρύματος «ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΤΖΗΣ» οικονομικού έτους 2017.
 6. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Συντήρηση -επισκευή εγκαταστάσεων ΧΥΤΑ» με Α.Μ. 12/2016
 7. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Συντηρήσεις- επισκευές σχολικών κτιρίων» με Α.Μ. 1/2017.
 8. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Κατασκευή δικτύου υδροσυλλογής όμβριων υδάτων» με Α.Μ. 5/2017.
 9. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής υπηρεσίας: «Επισκευή και συντήρηση φωτοτυπικού μηχανήματος του Δήμου Σύμης»
 10. Έγκριση διαδικασίας θεσμοθέτησης οδού και έγκριση παρατάσεων για τις μελέτες:

α)Βελτίωση γεωμετρικών χαρακτηριστικών οδού από Ι.Μιχαήλη έως Παναγία Καθολική και

β) Οδοποιία προς μονύδριο Αγ. Αιμιλιανού.

 1. Γνωμοδότηση σχετικά με ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου που αφορά δημοσιοποίηση χωρίς διαβούλευσης φακέλου του έργου: Τροποποίηση της με αριθμ. 18762/15-3-2016 Απόφασης του Γ.Γ. της Α.Δ.Α. περί Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο Ε.Ε.Λ. Εγκατάσταση  και Επεξεργασία  Διάθεσης Λυμάτων στην περιοχή Αιγιαλός Δήμου Σύμης, Νήσου Σύμης, ΠΕ Ρόδου, Περιφέρειας  Νοτίου Αιγαίου για λογαριασμό της ΔΕΥΑ Σύμης .
 2. Γνωμοδότηση σχετικά με ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου (κατόπιν της υπ’ αρ 33/17 (ΑΔΑ: ΩΥ307ΛΞ-ΔΣΧ) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου περί μεταβίβασης αρμοδιότητας περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση της διαβιβασθείσας στην Επιτροπή Περιβάλλοντος με το β) σχετικό ΜελέτηςΠεριβαλλοντικών Επιπτώσεων  του έργου: «ΥφιστάμενοΚέντρο εκπομπής με κωδική ονομασία ΒΙΓΛΑ ΣΥΜΗΣ   Νήσου Σύμης, ΠΕ Ρόδου, Περιφέρειας  Νοτίου Αιγαίου της εταιρείας DIGEA -Ψηφιακός Πάροχος Α.Ε
 3. Προέγκριση δαπάνης για τη διοργάνωση τριημέρου εκδηλώσεων Τσικνοπέμπτης, Απόκρεω και Καθαράς Δευτέρας .

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Τσαβαρής Nικ. Μιχαήλ

You might also like

Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμη, 27-12-2016 Αριθμ. Πρωτ. : 5524 FAX (22460) 71344 -71386 Προς: Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Σύμης Ενταύθα ΚΟΙΝ: Δήμαρχο Σύμης κ. Ελευθέριο Παπακαλοδούκα Παρακαλείστε όπως την 27η του μηνός Δεκεμβρίου του

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

«Προμήθεια χρωμάτων – υλικών χρωματισμού και συναφών ειδών», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από το Δήμαρχο.Ο Δήμαρχος Σύμης έχοντας υπόψη: It appears you don’t have a PDF plugin for

EKΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΉ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ EKΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΉ Σύμη, 15-09-2017 Αριθμ. Πρωτ. : 3662 Πληροφορίες: Χρηστάκη Σεβαστή Φαξ:  (22460) 71344 Προς: Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σύμης κκ Δήμαρχο και