Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

logo-dhmou-simis
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σύμη, 19-10-2018
Αριθμ. Πρωτ.: 3596
  • (22463-60410)

FAX (22460) 71344 -71386

Προς:

Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σύμης
Ενταύθα

Παρακαλείστε όπως την 23η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30π.μ. να προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα σε τακτική συνεδρίαση με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) οι οποίες αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133):

 

  1. Μερική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Σύμης οικονομικού έτους 2018.
  2. Έγκριση πληρωμής του 3ου λογαριασμού για τη δαπάνη κατασκευής του έργου: «Επισκευή Νηπιαγωγείου Αιγιαλός» με Α.Μ. 02/2018, ποσού 329,54€ (συμπ. Φ.Π.Α.).
  3. Παράταση σύμβασης ορκωτού λογιστή.
  4. Έγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού εκτέλεσης  του έργου: «Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας  νήσου Σύμης» με ΑΜ 16/2017
  5. Έγκριση μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας και επιλογή κριτηρίου ανάθεσης του έργου: « Αντιπλημμυρική προστασία οικισμών Σύμης» με ΑΜ 30/2017.
  6. Έγκριση πρωτοκόλλου ταμειακής διαχείρισης μηνός Σεπτεμβρίου 2018.

                                                                                                       Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                                                                 Παπακαλοδούκας  Ελευθέριος

You might also like

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σύμη, 05-10-2018 Αριθμ. Πρωτ.: 3428 FAX (22460) 71344 -71386 Προς: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σύμης Ενταύθα Παρακαλείστε όπως την 09η του μήνα Οκτωβρίου του

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σύμης

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  Β΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ Πληροφορίες: Μεγαλούδη Ευαγγελία Τηλέφωνο: 22463-60422 Φαξ: (22460) 71344 -71386 Σύμη, 07-12-2017 Αριθμ. Πρωτ.: 50   Προς:  Μέλη της Σχολικής Επιτροπής της  Β’ βάθμιας  Eκπαίδευσης   Δήμου