Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

logo-dhmou-simis
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σύμη, 19-10-2018
Αριθμ. Πρωτ.: 3596
  • (22463-60410)

FAX (22460) 71344 -71386

Προς:

Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σύμης
Ενταύθα

Παρακαλείστε όπως την 23η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30π.μ. να προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα σε τακτική συνεδρίαση με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) οι οποίες αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133):

 

  1. Μερική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Σύμης οικονομικού έτους 2018.
  2. Έγκριση πληρωμής του 3ου λογαριασμού για τη δαπάνη κατασκευής του έργου: «Επισκευή Νηπιαγωγείου Αιγιαλός» με Α.Μ. 02/2018, ποσού 329,54€ (συμπ. Φ.Π.Α.).
  3. Παράταση σύμβασης ορκωτού λογιστή.
  4. Έγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού εκτέλεσης  του έργου: «Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας  νήσου Σύμης» με ΑΜ 16/2017
  5. Έγκριση μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας και επιλογή κριτηρίου ανάθεσης του έργου: « Αντιπλημμυρική προστασία οικισμών Σύμης» με ΑΜ 30/2017.
  6. Έγκριση πρωτοκόλλου ταμειακής διαχείρισης μηνός Σεπτεμβρίου 2018.

                                                                                                       Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                                                                 Παπακαλοδούκας  Ελευθέριος

You might also like

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ Σύμη, 08-08-2017 Αριθμ. Πρωτ. : 9 Πληροφορίες : Μεγαλούδη Ευαγγελία Τηλ.: 22463-60422 FAX (22460) 71344 -71386 Προς: Μέλη Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Παρακαλείστε όπως την

Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφορίες: Χρηστάκη Σεβαστή Τηλέφωνο: 22463-60410 Φαξ: (22460) 71344 -71386 Σύμη, 23-08-2017 Αριθμ. Πρωτ.:  3276 Προς: Mέλη Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σύμης Eνταύθα Παρακαλείστε όπως την 23η του μήνα Αυγούστου του έτους 2017,

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σύμη, 06-12-2017 Αριθμ. Πρωτ. : 5260 Πληροφορίες: Χρηστάκη Σεβαστή Φαξ:  (22460) 71344 -71386 Προς: Mέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σύμης Ενταύθα Παρακαλείστε όπως την 12η του