Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

logo-dhmou-simisΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες: Χρηστάκη Σεβαστή
Τηλέφωνο: 22463-60410
Φαξ: (22460) 71344 -71386

Σύμη, 16-01-2017
Αριθμ. Πρωτ.: 187 

Προς: Mέλη Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Σύμης
Eνταύθα

   Παρακαλείστε όπως την 20η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ. να προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα σε  τακτική συνεδρίαση με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87):
  1. Έγκριση του ορισμού των μελών (τριών τακτικών – τριών αναπληρωματικών) από την Οικονομική Επιτροπή για το έτος 2017 για τις επιτροπές διενέργειας, διεξαγωγής και αξιολόγησης προσφορών και ενστάσεων παροχής υπηρεσιών και προμηθειών.
  2. Ψήφιση πίστωσης ποσού 150,00€ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για τη δαπάνη συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων βάσει της υπ’αριθμ. πρωτ. 4543/818-10-2016 σύμβασης (Π.Ε.).
  3. Ψήφιση πίστωσης ποσού 659,86€ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για τη δαπάνη προμήθειας καυσίμων για την κίνηση των μεταφορικών μέσων βάσει της υπ’αριθμ. πρωτ. 4579/21-10-2016 σύμβασης (Π.Ε).
  4. Ψήφιση πίστωσης ποσού 90,00€ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για τα έξοδα δημοσίευσης απόφασης Δημάρχου καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας ληξιάρχου και πρακτικογράφου.

Ο Πρόεδρος

                                                                                                                                 της Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ

You might also like

Πρόσκληση σχολικής επιτροπής Α’ βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Σύμης

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  Α΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ Πληροφορίες: Μεγαλούδη Ευαγγελία Τηλέφωνο: 22463-60422 Φαξ: (22460) 71344 -71386 Σύμη, 25-08-2017 Αριθμ. Πρωτ.: 16   Προς:  Μέλη της Σχολικής Επιτροπής  Σας καλούμε σε τακτική

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης

Σύμη,12-01-2017 Αριθμ. Πρωτ. : 96 FAX (22460) 71344 -71386 Παρακαλείστε όπως την 16η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 να προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα σε

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ

Για την περαιτέρω μεταβίβαση του δικαιώματος παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος It appears you don’t have a PDF plugin for this