ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ                                                                                                          Σύμη, 14-02-2019
(22460360422)                                                                                                              Αριθμ Πρωτ. 440

FAX (22460) 71344 -71386
Προς: Δημοτικούς Συμβούλους
Δήμου Σύμης
   ΚΟΙΝ:
Δήμαρχο Σύμης
κ. Ελευθέριο Παπακαλοδούκα

Παρακαλείστε όπως την  18η  του  μηνός  Φεβρουαρίου του έτους 2019 ημέρα  Δευτέρα  και ώρα  18:00 να προσέλθετε  στο δημοτικό κατάστημα σε τακτική συνεδρίαση με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης

  1. Ορισμός μελών τριμελούς επιτροπής (τακτικών και αναπληρωματικών) για παραλαβή προγραμματικής σύμβασης  μεταξύ δήμου και ΔΕΥΑΣ.
  2. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής υπηρεσιών.
  3. Έγκριση παράτασης για την κατασκευή του έργου: «Επισκευή οδού Σταυρός, Χωριό Σταυρός Οικισμός Σύμη» με Α.Μ. 1/2018.
  4. ‘Έγκριση παράτασης για την κατασκευή του έργου: «Πρόληψη βλαβών από θεομηνίες σε υπάρχον οδικό δίκτυο» με Α.Μ. 20/2017.
  5. Έγκριση παράτασης για την κατασκευή του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών από θεομηνίες σε διάφορους δρομίσκους της άνω και κάτω πόλης νήσου Σύμης »
  6. Έγκριση παράτασης για την κατασκευή του έργου: «Επισκευές δημοτικών οδών σε διάφορες συνοικίες στην περιοχή Χωριό με  ΑΜ 25/2017».
  7. Εξειδίκευση πίστωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (PIAGGIO KHH3450)
  8. Εξειδίκευση πίστωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ISUZU KHH 3437)
  9. Εξειδίκευση πίστωσης , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (Tριήμερο εκδηλώσεων Τσικνοπέμπτης, Απόκρεω και Καθαράς Δευτέρας).
  10. Εξειδίκευση πίστωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (Επέτειος 7ης και 25ης Μαρτίου )

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Τσαβαρής Nικ. Μιχαήλ