ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

Παρακαλείστε όπως την 26η του μήνα Mαρτίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. να προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα σε τακτική συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

Υποβολή πρότασης για ίδρυση τμήματος ένταξης στο 1ο  ΕΠΑΛ Σύμης.

 

                  Η Πρόεδρος

            Ευαγγελία – Άννα Πατατούκου