ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Σύμη,16 -04-2019

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                                            Αριθμ. Πρωτ.: 1080

ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:  22463-60410                                                                   Προς:

 Φαξ:  (22460) 71344 -71386                                Mέλη  Εκτελεστικής Επιτροπής

Δήμου Σύμης

Ενταύθα

Παρακαλείστε όπως την 19η  του μήνα Απριλίου του έτους 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00π.μ. να προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα σε τακτική συνεδρίαση με το ακόλουθο θέμα ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  63 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και του Ν 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α΄)

  1. Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής στην Οικονομική Επιτροπή της αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού έτους 2019– Πίνακας στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2019

Ο Πρόεδρος

της Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ    ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ

                                     

You might also like

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σύμη, 05-10-2018 Αριθμ. Πρωτ.: 3428 FAX (22460) 71344 -71386 Προς: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σύμης Ενταύθα Παρακαλείστε όπως την 09η του μήνα Οκτωβρίου του

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

«Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από το Δήμαρχο).

νεα

Πρόσκληση σε συνεδρίαση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α’  ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ ΤΗΛ. 2246360422 Σύμη, 230-07-2018 Αριθμ. Πρωτ.: 26 Προς:  Μέλη της Σχολικής Επιτροπής Πρόσκληση σε συνεδρίαση Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Σχολικής