ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Σύμη,16 -04-2019

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                                            Αριθμ. Πρωτ.: 1080

ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:  22463-60410                                                                   Προς:

 Φαξ:  (22460) 71344 -71386                                Mέλη  Εκτελεστικής Επιτροπής

Δήμου Σύμης

Ενταύθα

Παρακαλείστε όπως την 19η  του μήνα Απριλίου του έτους 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00π.μ. να προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα σε τακτική συνεδρίαση με το ακόλουθο θέμα ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  63 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και του Ν 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α΄)

  1. Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής στην Οικονομική Επιτροπή της αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού έτους 2019– Πίνακας στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2019

Ο Πρόεδρος

της Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ    ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ

                                     

You might also like

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ Σύμη,  01-11-2017 Αριθμ. Πρωτ. : 4490 FAX (22460) 71344 -71386 Προς: Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σύμης ΕνταύθαΚΟΙΝ: Δήμαρχο Σύμης κ. Ελευθέριο Παπακαλοδούκα Παρακαλείστε όπως την  6η 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

26…30.7.2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ Σύμη, 26-07-2018 Αριθμ. Πρωτ.: 2732 FAX (22460) 71344 -71386 Προς: Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σύμης Ενταύθα ΚΟΙΝ: Δήμαρχο Σύμης κ. Ελευθέριο Παπακαλοδούκα Παρακαλείστε όπως την   30η  του 

Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφορίες: Χρηστάκη Σεβαστή Τηλέφωνο: 22463-60410 Φαξ: (22460) 71344 -71386 Σύμη, 07-07-2016 Αριθμ. Πρωτ.: 3051  Προς: Mέλη Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σύμης Eνταύθα Παρακαλείστε όπως την 11η του μήνα Ιουλίου του έτους