ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΕΠ

logo-dhmou-simis
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Σύμη,5-03-2019
Αριθμ. Πρωτ. : 1
Πληροφορίες : Μεγαλούδη Ευαγγελία

Τηλ.: 22463-60422

FAX (22460) 71344 -71386

Προς:

Μέλη Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Παρακαλείστε όπως την 12η του μήνα Μαρτίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. να προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα σε τακτική συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Συμπληρωματική Κατανομή από ΚΑΠ έτους 2018 ποσού 1.687,46€ για το έτος 2018 στην Α’ Βάθμια και Β’ Βάθμια Σχολική Επιτροπή προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων
  2. Κατανομή Α΄ Δόσης για το έτος 2019 ποσού 9.435,82 ευρώ στην Α’ Βάθμια και Β’ Βάθμια Σχολική  Επιτροπή   του  Δήμου Σύμης.

Η Πρόεδρος

Ευαγγελία – Άννα Πατατούκου

You might also like

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για τη προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ Ο Δήμαρχος προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τηνIt appears

Προμήθεια

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΥΜΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ‘OTHER VIEW’

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΥΜΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ‘OTHER VIEW’ ΣΤΙΣ 26/07/2016: «Δαπάνη προμήθειας εισιτηρίων και ηχητικών , για την διοργάνωση ανοιχτής εκδήλωσης με τους ‘OTHER VIEW’

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ Σύμη, 27-04-2018 Αριθμ. Πρωτ.: 1672 FAX (22460) 71344 -71386 Προς:  Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σύμης Ενταύθα Παρακαλείστε όπως την  02η  του  μηνός Μαΐου του έτους 2018,