ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΕΠ

logo-dhmou-simis
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Σύμη,5-03-2019
Αριθμ. Πρωτ. : 1
Πληροφορίες : Μεγαλούδη Ευαγγελία

Τηλ.: 22463-60422

FAX (22460) 71344 -71386

Προς:

Μέλη Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Παρακαλείστε όπως την 12η του μήνα Μαρτίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. να προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα σε τακτική συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Συμπληρωματική Κατανομή από ΚΑΠ έτους 2018 ποσού 1.687,46€ για το έτος 2018 στην Α’ Βάθμια και Β’ Βάθμια Σχολική Επιτροπή προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων
  2. Κατανομή Α΄ Δόσης για το έτος 2019 ποσού 9.435,82 ευρώ στην Α’ Βάθμια και Β’ Βάθμια Σχολική  Επιτροπή   του  Δήμου Σύμης.

Η Πρόεδρος

Ευαγγελία – Άννα Πατατούκου

You might also like

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμη,04-08-2016 Αριθμ. Πρωτ. : 3507 FAX (22460) 71344 -71386 Προς: Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Σύμης ΕνταύθαΚΟΙΝ: Δήμαρχο Σύμης κ. Ελευθέριο Παπακαλοδούκα Παρακαλείστε όπως την 8η του μηνός Αυγούστου του έτους 2016

νεα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ

Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου με ΚΑΕΚ 10071-07-17008 που βρίσκονται στην περιοχή «Αιγιαλός» Δήμου Σύμης με βάση την υπ’ αριθμ. 53/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:6Α5ΝΩΗΠ-ΙΧ7) και την

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ Σύμη, 06-12-2018 Αριθμ. Πρωτ.: 4211 FAX (22460) 71344 -71386 Προς: Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σύμης Ενταύθα ΚΟΙΝ: Δήμαρχο Σύμης κ. Ελευθέριο Παπακαλοδούκα Παρακαλείστε όπως την 10η  του