ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                      Σύμη, 14/07/2020

Β’  ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                         Αριθ. Πρωτ.: 11

 ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ

ΤΗΛ. 2246360422

Προς:

Μέλη της Σχολικής Επιτροπής της  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σύμης

 

 

 

Πρόσκληση σε συνεδρίαση

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σύμης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δήμο Σύμης, στις 20/07/2020 ημέρα Δευτέρα ,  ώρα 12:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του ακόλουθου θέματος της ημερήσιας διάταξης :

  1. Aποδοχή κατανομής ποσού 3512,36€ που αφορά την Β’ δόση έτους 2020, της Δημοτικής Επιτροπή Παιδείας.

Ο Πρόεδρος

ΠΑΡΑΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ