ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Σύμη, 12-03-2019

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                                  Αριθμ. Πρωτ.: 684

ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο: 22463-60410                                                                      Προς:

Φαξ: (22460) 71344 -71386                                                                  Mέλη Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Σύμης

Ενταύθα

Παρακαλείστε όπως την 13η του μήνα  Μαρτίου του έτους 2019 ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 10:00π.μ. να προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα σε έκτακτη συνεδρίαση με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133)

  1. Λήψη απόφασης για το κατεπείγον  της  συνεδρίασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018.
  2. Ανάθεση στο δικηγόρο του Δήμου Ελευθέριο Γ . Πάσσο να παρασταθεί ενώπιον του ελεγκτικού συνεδρίου στη δικάσιμο της 15.03.2019 .

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι η δικάσιμος έχει οριστεί στις 15.3.3019 .

                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

                                                             ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ                 

You might also like

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σύμη, 25-01-2018 Αριθμ. Πρωτ. : 358 Πληροφορίες: Χρηστάκη Σεβαστή Φαξ:  (22460) 71344 -71386 Προς: Mέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σύμης Ενταύθα Παρακαλείστε όπως την 30η του

νεα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ It appears you don’t have a PDF plugin for this browser.No biggie… you can click here to download the PDF file. Αν

νεα

Eπιτροπή καταγραφής και αποτίμησης ζημιών επιχειρήσεων

Παρακαλώ όπως η αρμόδια επιτροπή προβεί σε αυτοψία για την καταγραφή των ζημιών. It appears you don’t have a PDF plugin for this browser.No biggie… you can click here to