Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.
It appears you don’t have a PDF plugin for this browser.No biggie… you can click here to download the PDF file.

Αν το pdf δεν εμφανίζεται πατήστε εδώ για να το δείτε.

You might also like

νεα

Τακτική Συνεδρίαση της Εταιρείας ΠΡΟ.ΠΕ.Σ. Α.Ε.

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΣΥΜΗΣ Α.Ε.                                                                                              (ΠΡΟ.ΠΕ.Σ.  Α.Ε.) Τηλ.: 2246360414 Πληρ. Μόσχου Χρυσοβαλάντου Σύμη, 09-06-2017 Αριθμ. Πρωτ. : 7 Προς:Μέλος Εταιρείας ΠΡΟ.ΠΕ.Σ. Α.Ε. Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Εταιρείας ΠΡΟ.ΠΕ.Σ. Α.Ε. που

Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφορίες: Χρηστάκη Σεβαστή Τηλέφωνο: 22463-60410 Φαξ: (22460) 71344 -71386 Σύμη, 23-08-2017 Αριθμ. Πρωτ.:  3276 Προς: Mέλη Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σύμης Eνταύθα Παρακαλείστε όπως την 23η του μήνα Αυγούστου του έτους 2017,

νεα

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφορίες: Χρηστάκη Σεβαστή Τηλέφωνο: 22463-60410 Φαξ: (22460) 71344 -71386 Σύμη, 16-01-2017 Αριθμ. Πρωτ.: 187  Προς: Mέλη Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σύμης Eνταύθα    Παρακαλείστε όπως την 20η του μήνα